ਇੱਕ ਯਾਦ- ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ... Continue Reading →

Poetry: Since The day that I met you ❤️

My world become heaven,My soul starts dancing like butterflies in a garden of scented flowers,I can feel my heart beats,Since the day that I met you… I’m losing myself,I’m losing my world in you,I’m losing my heart,I just lost everything,Since the day that I met you… I’m becoming more mad,I start blushing like moon,I start... Continue Reading →

Apology in relationship

Some misunderstanding or little misbehave can destroy a relationship. Only an honest apology can change the painful days. The only text of seeking forgiveness can make a change in such gloomy days and put colors of happiness in your relationship again.

Blog at WordPress.com.

Up ↑